سازمان حج وزیارت در نظر دارد تامین و تدارک اقلام مورد نیاز تغذیه زائرین را از تولیدات و محصولات داخل کشور خریداری نماید . لذا بمنظور شناسایی توانمندی های تولید کنندگان ، کارخانهجات ، صنایع و تعاونی ها و مراکز تامین کننده ای که قادر  به تهیه یا تولید ، حمل و صادرات ، ترخیص و توزیع یک یا چند نوع از اقلام  زیر در کشورهای زیارتی می باشند دعوت به عمل می آورد تا خلاصه ای از سوابق کاری و فعالیت های انجام داده  به ویژه در جهت صادرات کالا را از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 10 روز کاری اطلاعات محصولات قابل ارائه خود را در سیستم ثبت نمایند .

ثبت نام ( ثبت مشخصات شرکت / محصولات قابل ارائه )


             لیست محصولات مورد نیاز


No data was returned.